Postupné kácení od špičky stromu Extrémní kácení stromůKlasické kácení stromů

Extrémní kácení

Extrémní kácení vychází s postupného, nebo rizikového kácení s tím rozdílem, že výstup na strom je možný jen z části, nebo je zcela vyloučen vzhledem k příliš vysokému riziku. Jedná se buď o stromy vyhnilé, suché nebo poškozené rozlomením, tlakovým větvením, dutinami, či stromy zdevastované úderem blesku. V těchto případech, kdy není možné použití plošiny se situace řeší vyvazováním za okolní stromy, blízké vysoké body, nebo vyvazování lanovek při využití vzdálenějších stromů. Zároveň se dá vyvazovat a pomocí vysoko-nosných smyček i zpevňovat samotný strom. Extrémní kácení je velice technicky, rizikově a finančně náročné.